You are here: Home / Blog / 100 קישורים בדף?

100 קישורים בדף?

נו אז כמה קישורים בדף מותר?הסיבה המקורית שגוגל המליצה על לא יותר מ 100 קישורים בדף היתה מגבלת האינדוקס המקורית של גוגל – שגודל דף מאונדקס לא יהיה יחרוג מעל 100 kb.
כאשר חשבו בגוגל כמה קישורים יכול דף להכיל ועדיין יהיה תחת המשקל הזה קבעו הערכה של כ 100 קישורים !!!

בימים אלו המגבלה הזו כבר לא קיימת !! וההמלצה של גוגל נובעת משיקולי איכות חוויית המשתמש ולא מישקולי איכות!

השאלה החשובה:
האם גוגל מחשיבה דף שיש בו מעל ל 100 קישורים כדף ספאמי ?

התשובה:

כלל וכלל לא !

ההמלצה של 100 קישורים בדף מקוטלגת תחת “המלצות עיצוב ותוכן” ואינה אחד מה Quality guidelines – המשמשים את גוגל לקבוע האם הדף הוא ספאמי או בעל קידום אפור (כגון קישורים נסתרים וכדומה)בקיצור
האם הדף נפגע עם יש בו מעל 100 קישורים?
אם הקישורים הם קישורים תקינים, הדף לא כבד מדי ותוכן הדף מצדיק כמות קישורים רבה (למשל אינדקס) – כלל לא !

השתמשו בתבונה!
לכתבה המקורית אצל מאט כץ מנהל מחלקת הספאם של גוגל

Screenshot_6

About Danikoo

Leave a Reply

Scroll To Top